Solid PDF Tools

verzia: 10.0.3476, 22.08.2019
os: Windows Vista/7/8/10
cena: €137,52, €165,02 vr. DPH
(od €137,52, €165,02 vr. DPH)

Solid PDF Tools je zaujímavý nástroj spoločnosti Solid Documents, LLC, ktorý má všetky vlastnosti programu Solid Converter (prevod PDF do Wordu atď) a navyše umožňuje priame vytváranie archivovatelných PDF/A-1b dokumentov.

PDF/A-1b dokumenty sú vytvárané buď konverziou PDF a TIFF súborov alebo skenovaním papierových dokumentov. Program využíva k vytvoreniu textovej vrstvy k skenovanými dokumentom OCR z programu MS Office 2003/2007.

Porovnanie vlastností Solid Converter a Solid PDF Tools nájdete na strane Porovnanie Solid Converter a Solid PDF Tools.

Skenovanie a archivácia

 • Konverzia TIFF do PDF. Preveďte vaše neskenované TIFF dokumenty na archivovatelné PDF/A-1b dokumenty, ktoré možno plnohodnotne prehľadávať.
 • Skenovanie do PDF. Papierové dokumenty môžete ľahko skenovať priamo do archivovatelných PDF/A-1b dokumentov. Aplikáciou OCR zaistíte možnosť textového vyhľadávania.
 • OCR pre vyhľadávanie. Aplikáciou OCR (optické rozpoznávanie znakov) vytvoríte textovú vrstvu k skenovanými dokumentom, ktorá zabezpečí ich ľahkú indexáciu a možnosť textového vyhľadávania.
 • Konverzia PDF na PDF/A. Preveďte existujúce PDF dokumenty (bežné alebo naskenované) na PDF/A-1b dokumenty zodpovedajúce norme ISO 19005-1, ktoré možno spoľahlivo archivovať a prehľadávať.
 • Validácia PDF/A. Overte, či vaše existujúce PDF súbory zodpovedajú norme ISO 19005-1 a sú teda vhodné na archiváciu.

Konverzia z formátu PDF do formátu Word a extrakcie obsahu

 • Konverzia skenovaných PDF dokumentov. Preveďte starší, naskenované PDF súbory do formátovaných a ďalej upraviteľných dokumentov Microsoft Word (vyžadovaný Office 2003 alebo Office 2007).
 • Skenovanie do Wordu. Svoje papierové dokumenty môžete skenovať priamo do formátovaných a ďalej upraviteľných dokumentov Microsoft Word (vyžadovaný Office 2003 alebo Office 2007).
 • Selektívna extrakcia. Priamo na stránkach PDF dokumentu môžete vybrať tú časť obsahu, ktorú chcete previesť do dokumentu Microsoft Word. Formátovanie, štýly a rozloženie zostane zachované.
 • WYSIWYG extrakcia obsahu. Vo vizuálnom užívateľskom prostredí môžete z PDF dokumentu ľahko previesť vybraný text do formátu Word, tabuľky do formátu Excel alebo vektorové a bitmapové snímky uložiť do súborov zvoleného grafického formátu.
 • Konverzia PDF do formátu Word. Pre jednoduchú editáciu skonvertujte PDF súbory na dokumenty Microsoft Word.
 • Konverzia PDF do formátu Excel. Tabuľky môžete z PDF súborov previesť na zošity Microsoft Excel. Vybrať môžete jednotlivé stránky alebo celý dokument.
 • Kvalita konverzie. Nemusíte strácať hodiny opravou formátovania a prepracovaním zkonvertovaného dokumentu.
 • Hlavička a Päta. K dispozícii máte pokročilé možnosti pre konverziu alebo odstránenie hlavičky a päty dokumentu.
 • Konverzia tabuliek. Unikátny prevod tabuliek s orámovaním aj bez orámovania vo forme tabuľkových objektov vrátane formátovania do dokumentov Word.
 • Identifikácia formulárov. Program dokáže rozoznať formulárové pole a vykonať ich konverziu na ľahko editovateľná textová polia.
 • Konverzia rotovaného textu. Z PDF môžete získať text, bez ohľadu na jeho orientáciu.
 • Detekcia hyperlink odkazov. URL hyperlink odkazy sú z pôvodného PDF súboru automaticky prevedené do nového dokumentu Word.
 • Konverzia priamo z prostredia Prieskumníka Jediným kliknutím môžete v Prieskumníkovi Windows otvoriť PDF dokument priamo v aplikácii Word.

Tvorba PDF dokumentov

 • Tlač do PDF súborov. PDF súbory možno ľahko vytvárať z takmer ľubovoľnej Windows aplikácie, ktorá dokáže tlačiť.
 • Ochrana PDF súborov heslom. Môžete obmedziť prehliadanie, editáciu, kopírovanie, tlač alebo vkladanie komentárov do vášho PDF dokumentu.
 • Šifrovanie PDF súborov. Svoje PDF súbory môžete zabezpečiť použitím 128-bit RC4 alebo AES šifrovacích algoritmov.
 • Nastavenie prístupových práv. Môžete rozhodnúť, ktorí používatelia budú môcť váš PDF dokument čítať, ktorí tlačiť, editovať, kopírovať alebo vkladať komentáre.
 • Nastavenie vlastností dokumentu. Pre lepšiu organizáciu svojich dokumentov môžete vložiť názov dokumentu, autora, predmet a kľúčové slová.
 • Vlastné nastavenie stránok. Môžete vytvárať PDF dokumenty s vlastnou veľkosťou stránok, vlastným nastavením okrajov a orientácie.
 • Redukcia veľkosti súboru. Veľkosť a požadovanú kvalitu vytvoreného PDF môžete optimalizovať s ohľadom na jeho plánované použitie (webové stránky, tlač).
 • Nastavenie prehliadača PDF dokumentov. Zvoliť možno predvolené nastavenie pre prehliadanie vášho PDF dokumentu: rozvrhnutie stránok, zväčšenie, zobrazenie miniatúr strán.
 • Tvorba PDF/A dokumentov. Môžete vytvárať dokumenty podľa normy PDF/A-1b (ISO 19005-1:2005) určené pre dlhodobo archivované PDF dokumenty.

Systémové požiadavky

 • MS Office 2003 alebo 2007, ak chcete využívať OCR

Stiahnuť skúšobnú verziu

V nasledujúcom odseku ponúkame na stiahnutie aktuálnu skúšobnú verziu programu Solid PDF Tools.

Po kliknutí na jeden z odkazov bude zahájené vlastné sťahovanie programu.

Stáhnout můžete tyto varianty programu

Kúpiť program

V nasledujúcom odseku sú zobrazené všetky varianty programu Solid PDF Tools, ktoré predávame.

Po kliknutí na jeden z odkazov budete presmerovaný do nášho internetového obchodu obchod.mokry.sk.

Zakoupit můžete tyto varianty programu