Zmena v inštalácii slovenskej verzie FinePrint a pdfFactory

Od verzie FinePrint 7.01 a pdfFactory 4.61 už nie sú samostatné inštalačné súbory pre slovenskú verziu, ale slovenská lokalizácia je súčasťou jedného viacjazyčného inštalačného súboru. Jazyk sa volí počas inštalácie programu.