Kontakt

sídlo společnosti

Mokry Systems, s.r.o.
Majdalenky 19
638 00 Brno
Česká Republika

ič: 26297353 (výpis z obchodního rejstříku)
dič: CZ26297353 (osvědčení o registraci)

kontakt

email: 

 

 

tel: +420 548 220 003
fax: +420 548 220 005

bankovní účet

banka: Fio banka, a.s., pobočka zahraničnej banky
účet: 2200365724/8330

srážková daň z příjmu

Předmětem prodeje je kopie počítačového programu, a nikoli převod vlastnictví autorského práva k počítačovému programu. Podle Smlouvy mezi ČR a SR o zamezení dvojímu zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu a z majetku ze dne 23.3.2002, článku 12, odst. 1-3 na Slovensku není nutné platit 10% srážkovou daň z příjmu ze zaplacené částky.

Potvrzení o daňovém domicilu