Infix PDF Editor

verzia: 7.5.1, 16.04.2020
os: Windows XP/2003/Vista/7/8/10
cena: €87,04, €104,45 vr. DPH
(od €87,04, €104,45 vr. DPH)

Vďaka programu Infix PDF Editor teraz môžete editovať PDF dokumenty podobne ako textové dokumenty v bežnom textovom editore, bez toho aby ste najprv museli vykonávať ich konverziu do iného formátu a riskovať tak stratu pôvodného rozvrhnutia textu, snímkov a grafických objektov.

Hlavné rysy

Jednoduchá editácia textu ako v bežnom textovom editore

Vkladanie textov, tabuliek, grafiky cez schránku (kopírovať/vložiť)

Pridávanie a náhrada obrázkov

Výkonné vyhľadávanie a nahrádzanie textov, typov písma, farby, ...

Ľahká editácia textu v ľubovoľnom PDF dokumente

Pre editáciu nie je potrebné konvertovať PDF dokument do iného formátu

Rozloženie stránok a grafiky je plne zachované

Aplikácia úprav je oveľa rýchlejšia ako pri nutnosti regenerácie celého PDF dokumentu

Neoceniteľný nástroj, ak nie je k dispozícii pôvodný dokument

Všetky možnosti textového editora ...

Infix je jediný PDF editor ponúkajúci ľahko použiteľné nástroje, na ktoré ste zvyknutí u textových editorov.

Tabulátory a odsadenie

Zarovnanie odsekov

Formátovanie odsekov

Tok textu cez stĺpce a stránky

Štandardné voľby typu písma, veľkosti, super/sub-script, podčiarknuté alebo prečiarknuté

Zvýraznenie textu zmeneného inými užívateľmi alebo pri predchádzajúcich úpravách

... plus všetky nástroje pre úpravu rozvrhnutia

Naozaj efektívny PDF editor musí ponúkať popri základných možností pre editáciu textu tiež nástroje pre prácu s grafikou a sofistikovanými typy rozvrhnutia, ktoré sú možné u PDF súborov.

Presun, zmena merítka, rotácia, grafiky a snímok

Zmena farieb (výplne a čiary) a hrúbky čiar

Palety farieb CMYK, RGB, HSB a šedej, zodpovedajúce štandardom

Odstraňovanie, vkladanie a zmena poradia stránok

Kopírovanie objektov medzi stránkami a dokumenty

Zlučovanie PDF dokumentov

Zoskupovanie, zarovnávanie a zmena usporiadania objektov

Tvorba a manipulácia s ořezovými cestami (clip path)

Náhrada a import snímkov

Tvorba nových textových okien

Linkovanie textových okien pre tvorbu zložitejších textových tokov

Výkonné vyhľadávanie a nahrádzanie

Infix umožňuje bezproblémové vyhľadávanie a nahradzovanie v ľubovoľnom PDF dokumente. Uľahčuje tak napríklad zmenu obsahu hlavičky alebo päty dokumentu, názvov produktov, firemné adresy, apod.

Vyhľadávanie a náhrada textu, typov písma, farby alebo veľkosti textu a ich kombinácií

Možnosť obmedzenia rozsahu stránok pre vyhľadávanie (rozmedzie čísiel, párne alebo nepárne)

Zobrazenie zoznamu všetkých výskytov s využitím funkcie "Find All..."

Lokalizácia

v5: Nastavenie češtiny prevediete v okne "Preferences" (menu File), záložka Spelling, položka "User interface language".

v6: Počas inštalácie zvoľte češtinu v dialógovom okne "Select setup language". Po spustení programu môže byť potrebné češtinu (Czech) nastaviť v okne "Preferences" (menu File), záložka Spelling, položka "User interface language". Zmena sa prejaví po opätovnom spustení programu.

v7: zatiaľ nie je k dispozícii

Stiahnuť skúšobnú verziu

V nasledujúcom odseku ponúkame na stiahnutie aktuálnu skúšobnú verziu programu Infix PDF Editor + verzie archívne.

Po kliknutí na jeden z odkazov bude zahájené vlastné sťahovanie programu.

Stáhnout můžete tyto varianty programu

Kúpiť program

V nasledujúcom odseku sú zobrazené všetky varianty programu Infix PDF Editor, ktoré predávame.

Po kliknutí na jeden z odkazov budete presmerovaný do nášho internetového obchodu obchod.mokry.sk.

Zakoupit můžete tyto varianty programu