FinePrint

verzia: 10.30, 10.06.2020
os: Windows XP/Vista/7/8/10
cena: €44,42, €53,30 vr. DPH
(od €11,55, €13,86 vr. DPH)

FinePrint je neobvyklý tlačový driver pre Vaše Windows, ktorý Vám poskytne dodatočné prehliadanie a "neuveriteľné formátovanie" Vašich výtlačkov. Vlastná tlač potom prebieha cez štandardný ovládač vašej tlačiarne. "Neuveriteľným formátovaním" máme na mysli predovšetkým tlač 2, 4 alebo 8 strán na jednom liste papiera, odstraňovanie textu, grafiky aj celých strán z tlače.

Ďalej zvláda ukladanie tlače do schránky vo forme textu, bitmapy alebo meta súboru, ukladanie tlače do súboru v TIFF formátu.

Novinky

Výber tlačiarne: Vo FinePrint 6 sa tlačiareň vyberá v paneli nástrojov. FinePrint 7 a novšie využíva k výberu tlačiarne a jej vlastností panel Rozloženie.

Dialógové okno "Pokročilé" je presunuté do panelu "Tlačiarne" v dialógovom okne "Nastavenia"

Ovládací prvok "Okraje" je zmenený na "Zväčšenie". Zrušenie zaškrtnutie políčka Zväčšenie má rovnaký význam ako výber voľby "pôvodné" v ponuke okrajov vo FinePrint 6.

Panely Rozvrhnutie a Úlohy sú zlúčené. Zoznam úloh sa po vytlačení druhej tlačovej úlohy na FinePrint zobrazí v paneli Rozloženie. Samostatný panel úloh je stále k dispozícii pre veľmi rozsiahle zoznamy úloh.

Pridaná funkcia celoobrazovkového režimu. Režim celej obrazovky je prístupný prostredníctvom tlačidla panela nástrojov alebo stlačením F11. F11 ukončí celoobrazovkový režim.

Pridaný nástroj "Snímka". Snímka využijete na kopírovanie, zmazanie alebo vybratie častí stránky. Nástroj Snímka je prístupný z panela nástrojov.

Pridaný nástroj "Textová poznámka". Textová poznámka sa využije na vyplnenie formulárov alebo anotáciu dokumentov. Nástroj Textová poznámka je prístupný z panela nástrojov.

Vylepšený panel Rozloženie. Vedľa zoznamu úloh panel Rozvrhnutie zobrazuje podrobné možnosti iba ak je to povolené. Týmto je dosiahnutá čistejšieho a lepšie prehľadného vzhľadu panelu.

Podpora vkladanie textu a grafiky. Ľubovoľnú grafiku možno uložiť ako podpis na uľahčenie a urýchlenie vypĺňanie formulárov.

Automatické skrývanie stavového prúžku poskytuje väčšiu oblasť pre zobrazenie obsahu. Automatické skrývanie možno zmeniť po kliknutí pravým tlačidlom myši na stavový prúžok.

Vylepšené rolovacie funkcie. Teraz je možné rolovať celú sadu stránok.

hlavné rysy

Možnosť skopírovanie, zmazanie, zvýraznenie alebo začiernenou vybraného textu a skopírovanie, zmazanie alebo uloženie zvoleného obrázka v náhľade

Podpora rolovanie okna náhľadu z klávesnice aj myší s kolieskom

Nastaviteľné okraje pre zviazanie stránok

Funkcie umožňujúce tlač listov brožúry a listov s obojstrannou tlačou

Možnosť voľby začiatku predtlače textu na pozadí na iné, než prvej stránke

Nastavenie časových oneskorení na automatizovaný tlač

Stránky je možné odstrániť použitím klávesy Del

Možnosť zmeny usporiadania stránok

Nový spôsob výberu pri odstraňovaní stránok

Brožúry s rozsiahlym obsahom je možné tlačiť ako tzv. Sub-brožúry

Pri použití viacerých FinePrinter tlačiarní je názov tlačiarne zobrazený v titulku okna

Názvy automaticky ukladaných súborov sú založené na názve úloh

Automatická detekcia veľkosti papiera A4 alebo letter pri inštalácii

Možnosť voľby predtlače na vnútorný / vonkajší okraj u brožúr

Nová možnosť mapovania FinePrint formulárov ako zásobníkov papiera

Zobrazenie informácií o pôvodnej a cieľovej veľkosti papiera, úspore papiera a ďalšie v stavovom riadku

Tlačidlá Otvoriť a Uložiť v hlavnom dialógovom okne

Podpora zásobníkov papiera tlačiarní

Používanie prezývok tlačiarní ( "nickname")

Karta úloh je integrovaná do karty rozvrhnutie, aby nebolo nutné prepínať medzi kartami

Farebná pozadie tlače

Vylepšenia prostredie pre zväčšený náhľad

Automatické zachovanie dokumentu pre zlúčenie s ďalšími dokumentmi

Skúšobná verzia tlačia na každej strane malú reklamu na FinePrint Software. Toto obmedzenie skúšobné verzie bude odstránené po zakúpení plnej verzie produktu.

server Edition

Táto verzia má všetky vlastnosti FinePrint, ale navyše prináša centralizovanú inštaláciu a správu programu, ktorá je vhodná pre lokálne siete. Podrobný popis nájdete na stránke Server Edition.
Pri určovaní počtu užívateľských licencií, ktoré potrebujete zakúpiť, musíte vychádzať z počtu staníc, ktoré budú tlačiť cez FinePrint Server Edition. Tzn., Že keď budete chcieť tiskout z piatich počítačov, musíte kúpiť 5-tich užívateľskú licenciu programu FinePrint Server Edition. FinePrint Server Edition nepodporuje "concurrent licensing".

Stiahnuť skúšobnú verziu

V nasledujúcom odseku ponúkame na stiahnutie aktuálnu skúšobnú verziu programu FinePrint + verzie archívne.

Po kliknutí na jeden z odkazov bude zahájené vlastné sťahovanie programu.

Stáhnout můžete tyto varianty programu

Kúpiť program

V nasledujúcom odseku sú zobrazené všetky varianty programu FinePrint, ktoré predávame.

Po kliknutí na jeden z odkazov budete presmerovaný do nášho internetového obchodu obchod.mokry.sk.

Zakoupit můžete tyto varianty programu